top of page
Monoline Nature Logo.png

SHEPHERD HUTS 

Yn swatio ar waelod ein cae gyda golygfeydd rhagorol, mae ein cytiau bugail hunangynhwysol "Sycamore Hideaway and Elderflower Retreat" yn cysgu dau mewn gwely dwbl cyfforddus, mae yna gegin fach ac ystafell ymolchi gyda thoiled compostio. Mae goleuadau batri solar a system wresogi â nwy ar gyfer dŵr yn sicrhau bod gennych gysuron creadur. Wrth gyrraedd bydd pecyn croeso yn aros amdanoch. 

 

Mae signal symudol ar y safle ac mae gennych chi bwynt gwefru USB yn y cwt os oes angen i chi ailwefru eich ffôn i gadw mewn cysylltiad.  

Profiad glampio gwarantedig gydag egwyddorion cynaliadwy a fydd yn eich galluogi i gysylltu â natur ar Ynys hardd Ynys Môn. Gallwch hyd yn oed logi un o'n beiciau trydan ac archwilio'r ardal gyfagos ar eich cyflymder eich hun.  

Beth sydd wedi'i gynnwys yn ystod eich arhosiad:

 • Dillad gwely a thywelion 

 • Offer cegin

 • Te, coffi a siwgr

 • Stof nwy 

 • Cawod wedi'i thanio â nwy

 • Pwynt gwefru USB

“Cawsom arhosiad perffaith yn Sycamore Hideaway, byddwn yn argymell yn fawr.” - Erin

Anchor 1

CABIN LOG

 • Popty trydan 

 • Gwresogydd panel

“Fe wnaeth ein teulu fwynhau aros yn y caban ac roedd yn lle perffaith i ymweld â llawer o’r atyniadau lleol i ymwelwyr.” - Anna a Job

Arhoswch yn ein caban pren a mwynhewch fyw a chysgu mewn amgylchedd unigryw mewn llecyn hardd. Yn uchel mae gennych olygfeydd godidog sy'n edrych dros y morfeydd heli o 'Swallows Rest'. Mae pedwar cysgu yn y caban ac mae ganddo gegin weithiol iawn gyda popty trydan, oergell, microdon a thegell. Mae lle yn yr ystafelloedd gwely i chi fwynhau noson dda o gwsg a chawod law a fydd yn golchi eich pryderon i ffwrdd. 

 

Mae yna gemau bwrdd a llyfrau fel y gallwch ymlacio ac ymlacio.  

Beth sydd wedi'i gynnwys yn ystod eich arhosiad:

 • Dillad gwely a thywelion 

 • Offer cegin

 • Te, coffi a siwgr

Book Direct
ARCHEBWCH DIRECT 

Ymholiad Archebu

Diolch am gyflwyno!

Gallwch archebu ar-lein a gwirio argaeledd uchod.

Manteisiwch ar y cyfraddau gorau trwy archebu'n uniongyrchol.

 

Neu defnyddiwch y ffurflen archebu a ddarperir, i holi am argaeledd a phrisiau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ffoniwch ni ar 07942 266812.

 

Gallwch hefyd archebu ein llety trwy ein partneriaid Airbnb, Hipcamp neu Bookings.com

Mae prisiau'n dechrau ar £80 y noson yn y tymor isel, hyd at £150 y noson yn y tymor brig.

 

“Lle gwych i aros, roedd Sarah yn gyfathrebol iawn ac yn gyfeillgar iawn! Gadawodd yr hyd yn oed fasged groeso a oedd yn syndod hyfryd. Arhosiad heddychlon iawn, roedd y gwely yn rhyfeddol o gyfforddus. Byddwn yn argymell y lleoliad hwn yn fawr i unrhyw un sy'n chwilio am encil wledig ddiarffordd gyda gwahaniaeth! :).” — Ewyllys

Rydyn ni wrth ein bodd â'r cwt bugeiliaid! Roedd yn lân ac wedi'i gyflwyno'n dda. Ffeil wybodaeth a thaflenni ar gael i helpu i ddod o hyd i bethau i'w gwneud. Popeth roedd angen i ni fod yn gyfforddus gan gynnwys hamper croeso a oedd yn gyffyrddiad hyfryd. Cyfarch gan y perchennog wrth gyrraedd. Lleoliad da ar gyfer teithio o amgylch yr ynys. Byddwn yn bendant yn argymell. ”… - Katie

“Am dafell hyfryd o gefn gwlad Cymru! Golygfeydd godidog o arfordir Ynys Môn a dim ond ychydig funudau mewn car i'r traeth. Dyma'r cuddfan perffaith. Roedd y lleoliad clyfar yn golygu y gallech eistedd y tu allan i'r cwt a gwrando ar gan yr adar o'r cloddiau. Ymlacio yn wir!  Roedd cwt y bugeiliaid yn lân ac wedi'i osod yn dda gyda phopeth oedd ei angen arnom.” - Lianna

bottom of page