top of page

CYSYLLTU

Monoline Nature Logo.png

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych......

Fferm Glan Morfa

Llangaffo

Gaerwen

Ynys Mon

Cymru

LL60 6LY

 

Ffôn: 07942 266812

E-bost: hello@glanmorfaholidays.co.uk

Diolch am gysylltu!

CYRRAEDD YMA

Wrth gyrraedd o Fangor a thros Bont Britannia, trowch oddi ar yr A55 ar Gyffordd 7 a theithio trwy bentref Gaerwen ar hyd ffordd yr A5.


Wrth ddod i mewn i bentref Pentre Berw trowch i'r chwith i'r ffordd B4421 a theithio i gyfeiriad Niwbwrch/Niwbrch a Llangaffo.

Yn Llangaffo, ar ôl i chi fynd heibio’r Swyddfa Bost ar y dde i chi, cymerwch yr ail lôn fferm ar y dde gan adael y pentref (mae arwydd ‘Catri’ melyn arni). Bydd y lôn hon yn eich arwain at rai adeiladau fferm ar y chwith ac yn union gyferbyn â'r adeilad allanol gallwch droi i'r safle. 

bottom of page