top of page
Monoline Nature Logo.png

LLOGI BEIC TRYDAN

Rydym yn falch iawn o allu cynnig y defnydd o'n beiciau trydan i'n gwesteion am bris gostyngol. O'n safle gallwch ddod o hyd i lawer o lwybrau lleol hyfryd i feicio gyda mannau diddorol i aros ynddynt; gwlyptiroedd adar, henebion, amgueddfeydd, sw môr a chaffis bach cyfeillgar hyfryd. 

Lôn Las Cefni: llwybr hyfryd sy’n mynd â chi drwy rai o olygfeydd mwyaf prydferth Ynys Môn. Ar hyd y llwybr hwn yng Ngogledd Cymru byddwch yn mynd heibio Cors Malltraeth, sawl gwarchodfa natur leol, hen dref farchnad a chronfa ddŵr. Cewch olygfeydd bendigedig wrth i chi feicio.

Ychydig llai na phedair milltir i ffwrdd mae'r llynnoedd, y pyllau a'r ffosydd sy'n rhan o Gors Ddyga ymhlith y pwysicaf yn y DU ac yn gartref i fwy na 30 o blanhigion gwlyptir prin. Mae adar y bwn, boda'r gors, telor y gwlyptir ac adar y dwr yn byw yn y gwelyau cyrs, tra bod y glaswelltir yn cynnal un o'r cytrefi mwyaf o gornchwiglen yng Nghymru. Mae llwybr beicio sy'n mynd drwy'r ardal arbennig iawn hon. 

Lawrlwythwch yLôn Las Cefnitaflen llwybr beicio i'ch helpu i gynllunio'ch taith. 

SUT MAE LLOGI BEIC

Archebwch trwy ein chwaer fusnes angleseyelectricbikehire lle gallwch wirio argaeledd a phrisiau. Ein hamserau llogi beiciau yw rhwng 10am a 4pm am yr un gyfradd sylfaenol. Fodd bynnag, os ydych yn aros gyda ni gallwch logi beic am £25 yn unig gan ein bod am i chi gael y rhyddid i grwydro heb fynd yn eich car.  

Fel gydag unrhyw weithgaredd awyr agored, rhaid i chi gymryd gofal a dilyn y cyfarwyddiadau diogelwch a argymhellir. Darperir helmed feicio gadarn a dangosir i chi sut mae'r beic trydan yn gweithio (os gallwch reidio beic gwthio dylech fod yn iawn) yswiriant wedi'i gynnwys ond efallai y bydd angen i chi wirio'ch yswiriant teithio eich hun.

Yn syml, derbyniwch y telerau ac amodau, talwch am y llogi, gadewch flaendal y gellir ei ad-dalu a dangoswch ddull adnabod profedig. Yna cychwyn ar eich antur feicio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau o gwbl, ffoniwch ni neu gallwch wirio'r dudalen cwestiynau cyffredin ar y dudalen llogi beiciau. 

"Really great area to cycle around. Loved cycling through the forest, seeing the beach with the kite surfers (they get so high in the air! Impressive!), stopped at the art cafe and it was a nice quiet ride even on the roads, not too busy.

Really friendly and flexible. Would recommend hiring e-bikes from here." - Julie

“Roedd hi’n haws nag yr oeddwn i’n meddwl i reidio’r beic trydan ac roeddwn i wrth fy modd â’r ffaith y gallwn i fwynhau’r golygfeydd lleol o safbwynt gwahanol.” — Janet

“Had a great day cycling around Newborough Forest and Traeth Llanddwyn.

Owner very knowledgeable and gave us a good route to follow. The bikes were great and helped with some of the tougher hills. Highly recommend. ” - Chris

bottom of page