top of page
Monoline Nature Logo.png

EIN STORI

Yn 2020 fe brynon ni’r ffermdy yr oedd angen ei adnewyddu’n llwyr ac mae wedi bod yn waith ar y gweill ers hynny. Arhoson ni mewn caban pren ar y safle tra roeddem yn gwneud y ty yn gyfanheddol ac yn profi cefn go iawn i fodolaeth natur. 

Gyda’n merch Ella rydym wedi gwneud Glan Morfa yn gartref i ni ac wedi gwneud ffrindiau da yng nghymuned Llangaffo. Mae Ynys Môn yn lle croesawgar yn llawn lleoedd a phobl bendigedig ac fel teulu rydym wedi cofleidio’r diwylliant a’r iaith Gymraeg.  

Mae Fferm Glan Morfa mewn lleoliad arfordirol tawel yn agos at Niwbrch a thraeth Llandwyn. Mae'n eistedd ymhlith pedair erw o ddolydd gwyllt gyda pherllan.  Wedi'i leoli mewn ardal dirwedd arbennig mae golygfeydd godidog i'w mwynhau a machlud haul sydd byth yn methu ag ysbrydoli ac yn y nos awyr serennog hudolus.

Rydyn ni nawr yn gallu rhannu hyn gyda chi gan fod fy ngŵr Andy wedi adeiladu â llaw ddau gwt Bugail hardd ar gyfer y ddihangfa wledig eithaf i gyplau y gallwch chi eu harchebu o fis Ebrill i fis Hydref. Gydag offer llawn ac wedi'i adeiladu ar egwyddorion cynaliadwy gyda goleuadau solar a thoiled compostio, byddwch chi'n profi math gwahanol o ddianc. Gallwch hefyd aros yn ein caban pren sy'n cysgu pedwar os ydych am gicio o'ch sgidiau a lolfa ar y soffa ac edrych ar yr olygfa dros y morfeydd heli.  Mae yna hefyd twb poeth sy'n gall gwesteion archebu.  

Os ydych yn aros gyda ni, gallwch archwilio'r dirwedd hanesyddol a'r atyniadau sydd gan Ynys Môn i'w cynnig ar un o'n beiciau trydan. 

AROS GYDA NI

Dianc o brysurdeb bywyd a chael gwyliau gwahanol. Byddwch yn sicr o groeso cyfeillgar a byddwn yn ceisio gwneud eich ymweliad yn un cofiadwy  ac yn arbennig fel y gall fod. 

Os hoffech hamper brecwast, pecyn bwyd neu os oes angen potel o fyrlymus i ddathlu achlysur arbennig, gofynnwch wrth archebu. Rydym yn cyrchu cynnyrch Cymreig o safon ar gyfer ein basgedi croeso. 

Hunan
Arlwyo
Pwll Tân
Toiled Eco
Rhentu E-Beic
Poeth
Cawodydd

“Lle gwych i aros, roedd Sarah yn gyfathrebol iawn ac yn gyfeillgar iawn! Gadawodd yr hyd yn oed fasged groeso a oedd yn syndod hyfryd. Arhosiad heddychlon iawn, roedd y gwely yn rhyfeddol o gyfforddus. Byddwn yn argymell y lleoliad hwn yn fawr i unrhyw un sy'n chwilio am encil wledig ddiarffordd gyda gwahaniaeth! :).” — Ewyllys

Rydyn ni wrth ein bodd â'r cwt bugeiliaid! Roedd yn lân ac wedi'i gyflwyno'n dda. Ffeil wybodaeth a thaflenni ar gael i helpu i ddod o hyd i bethau i'w gwneud. Popeth roedd angen i ni fod yn gyfforddus gan gynnwys hamper croeso a oedd yn gyffyrddiad hyfryd. Cyfarch gan y perchennog wrth gyrraedd. Lleoliad da ar gyfer teithio o amgylch yr ynys. Byddwn yn bendant yn argymell. ”… - Katie

“Am dafell hyfryd o gefn gwlad Cymru! Golygfeydd godidog o arfordir Ynys Môn a dim ond ychydig funudau mewn car i'r traeth. Dyma'r cuddfan perffaith. Roedd y lleoliad clyfar yn golygu y gallech eistedd y tu allan i'r cwt a gwrando ar gan yr adar o'r cloddiau. Ymlacio yn wir!  Roedd cwt y bugeiliaid yn lân ac wedi'i osod yn dda gyda phopeth oedd ei angen arnom.” - Lianna

bottom of page